IN GEVAL VAN BURN-OUT

De burnout

Een burn-out is een ernstige aandoening die een specifieke ondersteuning vereist. Wie met een burn-out kampt, is doorgaans uitgeput, heeft geen zelfvertrouwen meer en ziet het nut van zijn werk niet langer in. Ook outplacementbegeleiders moeten rekening houden met dit soort situaties en dienovereenkomstig handelen.

Eerst en vooral is het belangrijk dat de begeleider voor dit soort aandoening is opgeleid: hij zal het tempo en de inhoud van zijn coachingsessies moeten aanpassen. Een grondige loopbaanevaluatie zal de persoon die met een burn-out kampt helpen om geleidelijk weer vertrouwen in zichzelf te krijgen en, vooral, wat afstand te nemen om de zaken in het juiste perspectief te plaatsen. Zodra de persoon opnieuw de nodige stabiliteit en bovenal zijn motivatie heeft teruggevonden, is de tijd aangebroken om een professioneel doel op korte, middellange en lange termijn te formuleren.

In deze gevallen wordt enkel individuele begeleiding verstrekt, in een rustig kader, om de betrokkene in staat te stellen in alle sereniteit de beste beslissingen voor zijn toekomst te nemen.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie.